gemeenteraad iedere derde maandag van de maand om 19.30

09 Januari 2019

 gemeenteraad iedere derde maandag van de maand om 19.30

De gemeenteraad/OCMW-raad zal deze legislatuur in principe doorgaan op de 3e maandag van de maand om 19.30 in het Administratief Centrum