Project Westrode Morgen - laat van je horen!

Project Westrode Morgen - laat van je horen!

Project Westrode Morgen - laat van je horen! Onze gemeente laat na om de burgers van Meise, en in het bijzonder de rechtstreeks betrokken inwoners van Westrode, te informeren over de inspraakmomenten die door Haviland worden georganiseerd i.v.m. het project voor de site Meise-Westrode. We begrijpen niet waarom het N-VA- en LB+-bestuur hierover niets communiceert naar de bevolking. Alleen mensen die online de zaak opvolgen en zich geabonneerd hadden op de nieuwsbrief van Haviland ‘Westrode morgen’ hebben op 21.04.2022 een uitnodiging ontvangen, dus amper zes dagen voor de participatiemomenten! Alle andere inwoners kregen hierover dus geen enkel bericht. Wij roepen dan ook iedereen op om deel te nemen aan de ‘Dialoogmarkt van Haviland’ over de plannen voor het bedrijventerrein dat nog steeds op het gewestplan staat ingekleurd als industrieterrein. Waar en wanneer? De Zaal (vroeger Parochiehuis) Jan Hammeneckerstraat 57, 1861 Westrode-Wolvertem De dialoogmarkt is doorlopend open op volgende momenten: Woensdag 27 april: 14u – 20u I Donderdag 28 april: 19u – 22u I Vrijdag 29 april: 14u – 20u De scenario’s zullen er worden voorgesteld in een kleine expo. Ze worden toegelicht door het onderzoeksteam. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Er wordt geluisterd naar suggesties, bezorgdheden en aanvullingen. Die worden ook meegenomen in de volgende stap van het onderzoek. Voor meer info: zie https://www.westrodemorgen.be/westrode-morgen... Laat van je horen! #hetkananders #ookvoorjouisergroen #Meise #Westrode #Haviland

👉Project Westrode Morgen - laat van je horen!

😡Onze gemeente laat na om de burgers van Meise, en in het bijzonder de rechtstreeks betrokken inwoners van Westrode, te informeren over de inspraakmomenten die door Haviland worden georganiseerd i.v.m. het project voor de site Meise-Westrode.
We begrijpen niet waarom het N-VA- en LB+-bestuur hierover niets communiceert naar de bevolking.
Alleen mensen die online de zaak opvolgen en zich geabonneerd hadden op de nieuwsbrief van Haviland ‘Westrode morgen’ hebben op 21.04.2022 een uitnodiging ontvangen, dus amper zes dagen voor de participatiemomenten! Alle andere inwoners kregen hierover dus geen enkel bericht.

📣Wij roepen dan ook iedereen op om deel te nemen aan de ‘Dialoogmarkt van Haviland’ over de plannen voor het bedrijventerrein dat nog steeds op het gewestplan staat ingekleurd als industrieterrein.

Waar en wanneer?
De Zaal (vroeger Parochiehuis)
Jan Hammeneckerstraat 57, 1861 Westrode-Wolvertem
De dialoogmarkt is doorlopend open op volgende momenten:
Woensdag 27 april: 14u – 20u I Donderdag 28 april: 19u – 22u I Vrijdag 29 april: 14u – 20u

De scenario’s zullen er worden voorgesteld in een kleine expo. Ze worden toegelicht door het onderzoeksteam. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Er wordt geluisterd naar suggesties, bezorgdheden en aanvullingen. Die worden ook meegenomen in de volgende stap van het onderzoek.

Laat van je horen!