Marleen Bovijn

OCMW-raadslid

Verschillende generaties en sociale groepen verbinden.

Marleen Bovijn, echtgenote van Joost Vanhemelryck.

Marleen zetelt al 18 jaar zetel ik voor Groen in de OCMW-raad. Ze vindt het vooral belangrijk dat we onze senioren, kinderen en maatschappelijk kwetsbare groepen blijven vertegenwoordigen. Daarom is de fusie van de gemeente en het OCMW voor haar een extra motivatie om de belangen van het OCMW te blijven behartigen. De renovatie van het home Van Gysel vormt een extra uitdaging!