Marie-Jeanne Thaelemans

Gemeenteraadslid

Visie en ervaring

De meeste inwoners kennen mij als gemeenteraadslid, ex-schepen (2006-2012) en echtgenote van Joan Arnoeyts. Ik vind het belangrijk om onze natuur en open ruimten te beschermen, want meer groen maakt gelukkig! Meer bos, vervoer met minder CO2 en uitstoot van fijn stof, meer en betere fietspaden en trage wegen beschermen ons tegen de klimaatopwarming. Een eerlijker en gezonder Meise zorgt voor een positief perspectief voor onze kinderen!