Infomoment Klimaatactieplan 28 september 19u30

Infomoment Klimaatactieplan 28 september 19u30

Vlaamse gemeenten moeten dringend maatregelen nemen om de impact van de klimaatverandering te temperen.

Infomoment Klimaatactieplan
28 september 19u30


Vlaamse gemeenten moeten dringend maatregelen nemen om de impact van de klimaatverandering te temperen.
Voor de veiligheid en de gezondheid van de inwoners staan de gemeenten voor grote uitdagingen om zich voor te bereiden op de effecten en de crisissen (droogte, overstromingen, wateroverlast, …) die de klimaatverandering meebrengt.

Ook onze gemeente werkt aan een klimaatactieplan.
Wat houdt zo’n plan in?
Welke gevolgen zullen er zijn voor de inwoners?
Wat is de gemeente van plan te doen?

Kom naar het infomoment en lees meer over het ontwerp van klimaatactieplan op de website van de gemeente:
https://www.meise.be/thema/3078/klimaatactieplan-meise

Heb je opmerkingen bij het klimaatactieplan?
Voor 10 oktober kan je via het formulier op de website van de gemeente je opmerkingen versturen:
https://www.meise.be/eloketdetail/202/formulier-opmerkingen-ontwerp-klimaatactieplan

 

Let op!
Diezelfde dag, woensdag 28 september van 14u tot 22u, organiseert Haviland een infomarkt over het voorkeurscenario voor de gronden die ze in Westrode bezit in Zaal De Eendracht, Jan Hammeneckerstraat 33 1861 Meise/Westrode.