Hilde Mertens

Gemeenteraadslid

Inspraak en mobiliteit
De voorbije jaren zetelde ik voor Groen in de gemeenteraad. Ik stelde vast dat het gemeentebestuur beslissingen niet altijd in het belang van de burger neemt. Burgers krijgen bij belangrijke dossiers die hen aanbelangen te weinig inspraak. Dat moet en kan anders. Meer inspraak staat bij Samen Anders hoog op de agenda, net zoals de aanpak van zwerfvuil en betere fietsinfrastructuur. Daar ga ik voor.